Giải đấu Poker khác với Cash Game Poker

2016-01-22
Ngay cả ở giai đoạn rất sớm này trong “sự nghiệp poker” của bạn, luôn có sự khác biệt giữa “trò chơi tiền mặt” và “giải đấu” poker bạn cần hiểu được. Bestsoccertip bao gồm cả những khái niệm riêng biệt của 2 cuộc chơi trong những bài viết sau, nhưng điều quan trọng là phải biết những gì phân biệt 2 cuộc chơi khác nhau.

Trong ngắn hạn: một trò chơi tiền mặt được chơi với con chip có giá trị tiền mặt thực tế và người chơi có thể tham gia và rời khỏi bàn chơi bất cứ lúc nào họ muốn. Về cơ bản một trò chơi tiền mặt là vô tận, với những người tham gia thay đổi liên tục như một quá trình tất yếu.
 
Cược Casino