Trash hand

2016-01-22
Trash hand là những hand ít giá trị, ít có khả năng mang lại thắng lợi cho bạn. Nó ít có tiềm năng trở thành những made hand ở những vòng cược sau. Đó là trong những trường hợp bạn chẳng có lấy 1 đôi nào hay chỉ có 1 đôi thấp (không phải overpair hay top pair).Trên đây là 1 trash hand, nó không phải made hand cũng không phải là draw, nó ít có khả năng được cải thiện ở turn và flop và tất nhiên cơ hội mang lại chiến thắng là vô cùng thấp. Khi cầm trash hand, người chơi thường check/fold.
Tỷ Lệ Bóng Đá